• A
 • Arpeggio - typ rozloženého akordu, v němž jsou tóny, z nichž je akord složen, hrány ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Výraz arpeggio vychází z italského slova arpeggiare, což znamená „hrát na harfu“.
 • D
 • Dohmat - vzdálenost struny od vrcholu 7. pražce, pokud ji rukama zmáčkneme na prvním a posledním hracím poli zároveň
 • F
 • Flažolet - přesněji flažoletové tóny neboť název je odvozen od stejnojmenného hudebního nástroje, je způsob hry zvukově připomínající flažolet. Jedná se o zvláštní techniku hry, kdy jemným dotekem prstu na určitém místě struny je vytvářen nějaký alikvótní tón často flétnového zabarvení. Flažoletové tóny tak umožňují ozvláštňovat hru na strunné nástroje a samozřejmě zvyšují přirozenou barevnost zvuku.
 • K
 • Kobylka

   - součást přdní desky, která podpírá struny a pomáhá přenášet vibrace do ostatních částí nástroje, které svojí rezonancí vytvářejí chvění okolního vzduchu a tím i zvuk.

 • L
 • Legato - vázaně - jedná se o označení stylu hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejméně patrným oddělováním. Legato je v notovém zápisu značeno obloučkem spojujícím několik not s nestejnou výškou tónu.
 • M
 • Mordent - kytarová ozdoba.
 • P
 • Pražec

  - upevněn příčně na krku, obvykle po celé šíři. Kovové pásky vsazené do hmatníku. Pražce rozdělují krk na části které odpovídají hudebním intervalům, nejčastěji na půltóny. Jedna oktáva pak odpovídá vzdálenosti dvanácti pražců. Tisknutím strun prsty mezi pražci jsou zkracovány znějící části strun, čímž se dosahuje změny hraného tónu.

  Očíslování pražců - jako první pražec se bere první příčná tyčka, ne ale však ta, co odděluje hlavu kytary od hmatníku, to se nazývá nultý pražec. Pro lepší orientaci na hmatníku bývají některé pražce označeny tečkou, případně jiným symbolem (více info v sekci hmatník):

  • 3. pražec (1 tečka)
  • 5. pražec (1 tečka)
  • 7. pražec (1 tečka)
  • 9. pražec (1 tečka)
  • 12. pražec (2 tečky)
  • 15. pražec (1 tečka)
  • 17. pražec (1 tečka) (většinou jen u el. kytar)
  • 19. pražec (1 tečka) (většinou jen u el. kytar)
  • 21. pražec (1 tečka) (většinou jen u el. kytar)
  • 24. pražec (2 tečky) (jen u některých el. kytar)
 • Přední deska - vrchní díl těla nástroje, na němž nalezneme kobylku a rezonanční otvor. Má zásadní vliv na výslednou kvalitu zvuku kytary. Podle dílu dřeva ji členíme na masiv, polomasiv a překližku.Na spodní straně bývá osazena tzv. žebry, které ovlivňují rezonanční vlastnosti.
 • S
 • Staccato

  - je styl hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejvýraznějším oddělením. Obvykle tón netrvá po celou zapsanou délku noty, ale je zkrácen a zbytek trvání noty nahrazen pauzou. Staccato se v notovém zápisu označuje tečkou nad nebo pod notou.

 • Sul ponticello

  (na kobylce) - je způsob hry na strunách u kobylky nástroje. Struna rozeznívaná v těsné blízkosti kobylky vydává typický ostrý tón s potlačenou základní harmonickou složkou a zvýrazněnými vyššími harmonickými. Technika sul ponticello se používá při hře prsty i trsátkem.

 • Sul tasto - hra nad hmatníkem.
 • T
 • Tremolo
 • Trylek - Kytarová ozdoba.
 • Z
 • Задняя пластина
 • гриф

  - обычно имеет плоскую или слегка изогнутую верхнюю сторону, снабженную так называемой накладкой на гриф, над которой натянуты струны. Служит опорой для струн.

 
default index loaded