• A
 • Arpeggio - typ rozloženého akordu, v němž jsou tóny, z nichž je akord složen, hrány ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Výraz arpeggio vychází z italského slova arpeggiare, což znamená „hrát na harfu“.
 • Back plate
 • D
 • Dohmat - vzdálenost struny od vrcholu 7. pražce, pokud ji rukama zmáčkneme na prvním a posledním hracím poli zároveň
 • F
 • Flageolet - more precisely, flageolet tones, as the name is derived from the musical instrument of the same name, is a way of playing that resembles fudolet sound. This is a special playing technique, where a gentle touch of a finger at a certain point on the string creates an aliquot tone, often of a flute color. Flannel tones thus make it possible to make the playing of string instruments special and, of course, increase the natural color of the sound.
 • Fret

  - Mounted transversely to the neck , usually across the entire width. Metal straps inserted into the fingerboard. The frets divide the neck into parts that correspond to musical intervals, most often into semitones. One octave then corresponds to the distance of twelve frets. By pressing the strings with your fingers between the frets, the sounding parts of the strings are shortened, thus changing the played tone.

  Fret numbering - the first fret is the first cross bar, but not the one that separates the guitar head from the fingerboard is called the zero fret. For better orientation on the fingerboard, some frets are marked with a dot or another symbol (more info in the section fingerboard ):

  • 3rd Fret (1 dot)
  • 5th Fret (1 dot)
  • 7th Fret (1 dot)
  • 9th Fret (1 dot)
  • 12th Fret (2 dots)
  • 15th Fret (1 dot)
  • 17th Fret (1 dot) (mostly only for electric guitars)
  • 19th Fret (1 dot) (mostly only for electric guitars)
  • 21th Fret (1 dot) (mostly only for electric guitars)
  • 24th Fret (2 dots) (only for some electric guitars)
 • Front plate - vrchní díl těla nástroje, na němž nalezneme kobylku a rezonanční otvor. Má zásadní vliv na výslednou kvalitu zvuku kytary. Podle dílu dřeva ji členíme na masiv, polomasiv a překližku.Na spodní straně bývá osazena tzv. žebry, které ovlivňují rezonanční vlastnosti.
 • K
 • Kobylka

   - součást přdní desky, která podpírá struny a pomáhá přenášet vibrace do ostatních částí nástroje, které svojí rezonancí vytvářejí chvění okolního vzduchu a tím i zvuk.

 • L
 • Legato - vázaně - jedná se o označení stylu hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejméně patrným oddělováním. Legato je v notovém zápisu značeno obloučkem spojujícím několik not s nestejnou výškou tónu.
 • M
 • Mordent - kytarová ozdoba.
 • Neck

  - it usually has a flat or slightly arched upper side provided with a so-called fingerboard, above which the strings are taut. Serves as string support.

 • P
 • S
 • Staccato

  - je styl hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejvýraznějším oddělením. Obvykle tón netrvá po celou zapsanou délku noty, ale je zkrácen a zbytek trvání noty nahrazen pauzou. Staccato se v notovém zápisu označuje tečkou nad nebo pod notou.

 • Sul ponticello

  (na kobylce) - je způsob hry na strunách u kobylky nástroje. Struna rozeznívaná v těsné blízkosti kobylky vydává typický ostrý tón s potlačenou základní harmonickou složkou a zvýrazněnými vyššími harmonickými. Technika sul ponticello se používá při hře prsty i trsátkem.

 • Sul tasto - hra nad hmatníkem.
 • T
 • Tremolo
 • Trill - Kytarová ozdoba.
 • Z
 
default index loaded